Produktový
a interiérový design

Pisoár Buntek

Produktový design

  • Design koncept - pisoár Buntek (zip) na tvarově klasickém pisoáru odkazuje na primární úkon před samotným vykonáním potřeby. Design koncept - pisoár Buntek (zip) na tvarově klasickém pisoáru odkazuje na primární úkon před samotným vykonáním potřeby.
  • Design koncept - porcelánový pisoár Buntek. Design koncept - porcelánový pisoár Buntek.
  • Design koncept - porcelánový pisoár Buntek. Design koncept - porcelánový pisoár Buntek.
Zpět